MISTRZOSTWA NYSY - PUCHAR BURMISTRZA NYSY - PUCHAR MAKROREGIONU NYSA

1. TERMIN I MIEJSCE  - Regaty będą w rozgrywane na Jeziorze Nyskim w dnia 29.30.06.2019r
2. ORGANIZATOR - WOPR NYSA 
3. PRZEPISY - Regaty zostaną rozegrane zgodnie z „Przepisami” zdefiniowanymi w Przepisach Żeglarstwa Amatorów - FORMA PRAWNA PIKNIK ZEGLARSKI.

4. Łodzie, na których odbywają się regaty, każda ekipa zapewnia sobie we własnym zakresie.

- Wszystkie jachty powinny mieć na pokładzie obowiązujące wyposażenie oraz przepisową ilość środków ratunkowych.

- Uczestnicy regat startują na własną odpowiedzialność i zobowiązani są przestrzegać zasad zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa przy uprawianiu turystyki wodnej (Dz. U. 2013, poz. 1366) oraz Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9.04.2013 w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 16.04.2013., poz. 460)

- Zawody są przeprowadzane maksymalnie w ciągu 2 dni (włącznie z dniem weryfikacji i odprawy technicznej).

- Szczegółowe zasady przeprowadzenia regat, opis trasy, itp. zostaną określone w instrukcji żeglugi, którą kierownicy i sternicy ekip otrzymują przed rozpoczęciem regat. Osoba zgłoszona jako sternik jest zobowiązana do osobistego prowadzenia jachtu („osobistego obsługiwania urządzenia sterowego jachtu będącego w wyścigu”).

4. KLASY 
Regaty zostaną rozegrane w następujących klasach: KABINOWA OPEN, OMEGA OPEN (załoga minimum 3 osobowa, bez trapezów i spinakera), KLASA WOLNA, KLASA OKEY, KLASA LASER, KLASA OPTMIST - oraz jeden wyścig NAJSZYBSZY JACHT NA JEZIORZE NYSKIM.
Warunkiem wyróżnienia i klasyfikacji klasy jest start i udział w całych regatach minimum 3 jachtów w danej klasie.

5. WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA 
5.1 W regatach mogą uczestniczyć zawodnicy posiadający uprawnienia wynikające z Kodeksu Uprawnień oraz następujące dokumenty, które należy przedstawić podczas procedury zgłoszeniowej: 
- dowód wpłaty wpisowego (25 PLN od osoby) 
- ubezpieczenie OC lub podpisanie oświadczenia odpowiedzialności sternika 
- patent upoważniający do prowadzenia jachtu lub na swoją odpowiedzialność posiadając OC lub podpisując w zgłoszeniu -oświadczenie sternik odpowiada za wszystkie szkody fizycznie oraz prawne . 
- zawodnicy niepełnoletni muszą dołączyć zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na udział w regatach, 
5.2 Zgłoszenia do regat przyjmowane będą w dniu 29.06.2019r. w godzinach 08.00-11.00 w Biurze Regat na terenie Przystani ,,WOPR NYSA” w Głębinowie.

6. PROGRAM REGAT 
Sobota 29.06.2019r. 
Przyjmowanie zgłoszeń: 09.00 - 11.00 
Otwarcie regat: 12.00
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu: 12.55 
Wyścig - Najszybszy Jacht Na Jeziorze Nyskim: czas startu podany będzie oddzielnym komunikatem 
Żeglarski wieczór: 20.00

Niedziela 30.06.2019r. 
Sygnał Ostrzeżenia do I-go wyścigu dnia: 10.55 
Uroczyste zakończenie regat około godz.: 16.00

7. PUNKTACJA 
7.1 Stosowany będzie System Małych Punktów. 
7.2 Planowane jest rozegranie 5 wyścigów. Przy rozegraniu już 1 wyścigu regaty uznaje się za ważne. 
7.3 W przypadku rozegrania 5 wyścigów, 1 najgorszy rezultat zostanie odrzucony
7.4 Nie klasyfikuje się zawodników, którzy nie ukończyli żadnego wyścigu lub zostali w nim zdyskwalifikowani.

8. INSTRUKCJA ŻEGLUGI 
Instrukcja Żeglugi będzie dostępna w Biurze Regat po zakończeniu procedury zgłoszeniowej.

9. TRASY 
Regaty zostaną rozegrane na trasie trapezowej (wewnętrznej i zewnętrznej).

10. SYSTEM KAR 
Dodatek „P” PRŻ nie będzie miał zastosowania.

11. ZASTRZEŻENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Wszyscy uczestnicy biorą udział w regatach na własną odpowiedzialność. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez organizatorów nie zwalnia uczestników regat od ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez zawodnika lub jego jacht wynikającą z udziału w regatach.

12. NAGRODY 
Zawodnicy, którzy zajmują miejsce 1-2-3 otrzymają puchar i UPOMINKI, pozostali upominki.

13. PRAWO DO WIZERUNKU 
Zgłaszając się do regat zawodnik wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystanie swego wizerunku przez sponsorów podczas zdjęć, filmów i innych reprodukcji w czasie trwania regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących regat.

14. ZAKWATEROWANIE 
Rezerwacja noclegów i wyżywienia na stronach Błękitna Zatoka Nysa wyżywienie. Koordynator tel. 604 885 025

transport medycznynysa eulogoopolskiewoprrat med

egluga

policja logopsp

 

 

 

osp

oerespzminwlogopzwcmas

logo pzw z rjet

 

 

 

Odwiedza nas 73 gości oraz 0 użytkowników.

© 2017 Wopr Nysa All Rights Reserved.

Please publish modules in offcanvas position.